волан


         

јуни 2, 2006

Дирекција за СЕЗ. Слободна економска зона БУНАРЏИК.

Filed under: Некатегоризирано — волан @ 6:04 pm

Дирекција за СЕЗ. Слободна економска зона БУНАРЏИК.

Дирекцијата за слободни економски зони е формирана од страна на Владата на Република Македонија на 1.08.2000, а регистрирана на 30.01.2002.

Дирекцијата за слободни економски зони е во постојан контакт со многу меѓународни организации и асоцијации заради успешна реализација на своите активности.

Директор на Дирекцијата за слободни економски зони е Ракип Дочи, а негов заменик е Елизабета Русеска.

Директорат за слободни економски зони

Адреса:
11 Октомври 9
1000 Скопје
Република Македонија

Телефони:
+389 (0)2 3112 766
+389 (0)2 3119 188
+389 (0)2 3215 522
+389 (0)2 3215 523
+389 (0)2 3215 524
Факс:
+389 (0)2 3112 799

E-mail контакти:

Ракип Дочи , директор
rakip.doci@fez.gov.mk

Елизабета Русеска, заменик директор
e.ruseska@fez.gov.mk

                                                       info@fez.gov.mkNo Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

WPMU Theme pack by WPMU-DEV.